کرم کوچک کننده بینی گوشتی این سایت صرفا جهت اطلاع رسانی در مورد انواع بینی ها ساخته شده است و منابع معتبر اینترنت در ان استفاده شده است با این حال ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه مسئله در مورد مطالب نداریم جهت تبلیغ بنری در سایت با ما تماس بگیرید http://www.ihbcream.ir 2020-07-05T12:50:46+01:00 text/html 2019-04-04T14:51:46+01:00 www.ihbcream.ir با مدیریت اکبری خرید اینترنتی کرم کوچک کننده بینی http://www.ihbcream.ir/post/10 <div><br></div><div><br></div><div><div align="center"><span id="ctl00_Content_pDescription"><div align="center"><span id="ctl00_Content_pDescription"><div style="text-align: center;"><img src="http://shopcreamnose.ir/wp-content/uploads/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="http://shopcreamnose.ir/wp-content/uploads/کوچک کننده بینی گوشتی.jpg" width="479" height="380"></div><br></span><br><br><font size="5"><br></font></div></span></div><div align="center"><b><font size="5" color="#FF0000">خرید ‍‍‍‍ </font><font size="5" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کننده</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b></span> IHB</font><font size="2"><font size="5"><br></font><br><br></font></b><br><br><br><p style="text-align: center;" align="right"><strong> <font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">این محصول 100% بدون عوارض می باشد و تاکنون هیچ گونه عارضه ای در رابطه با استفاده این محصول مشاهده نشده است.</font></strong></p><p style="text-align: center;" align="right"><br></p><div align="center"><img alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/کرم.jpg" src="http://buyiranian.persiangig.com/image/%DA%A9%D8%B1%D9%85.jpg"></div><p style="text-align: center;" align="right"><br><br></p><p style="text-align: center; "><br></p><p align="center"><b><font size="3"> <font size="2">این <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> </span>جهت <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> </span>کردن <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>و خوش فرم کردن <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>بهترین چیزی</font></font></b></p><p align="center"><font size="2"><b> است که تا کنون بعد از عمل جراحی به بوجود آمده است.</b></font></p><p align="center"><br> </p><p align="center"><font size="2" color="#000099"><b>بدون بازگشت</b></font></p><p style="text-align: center; "><br></p><p align="center"> <font size="2"><b><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کننده</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>بیوتیفول نوز<font size="3"> </font></font><font size="3"><font color="#CC33CC">( Beautiful Nose</font> <font color="#CC33CC">) <br></font></font></b></font></p><p align="center"><font size="2">از بهترین مواد کاملا گیاهی ساخته شده است که آن را به یک <br></font></p><p align="center"><font size="2">کرم کوچک کننده و فرم دهنده بسیار عالی بینی بدل میکند.<br></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1764613/ihb.jpg" alt="کرم کوچک کننده بینی گوشتی" width="488" vspace="0" hspace="0" height="170" border="0" align=""></p><p align="center"> </p><p align="center"><font size="2"><br></font></p><p align="center">&nbsp;کرم کوچک کننده بینی بیوتی فول نوز فقط جهت بینی های گوشتی قابل استفاده</p><p align="center"><font size="2">&nbsp;است که قالب بینی ها به این گونه اند<br><br></font> <font size="2"><br>&nbsp;و جهت کوچک کردن بینی های استخوانی قابل استفاده نمی باشد . <br></font></p><p align="center"><font size="2">دوره درمان کرم بیوتی نوز بستگی به اندازه بینی دارد<br></font> <font size="2"><br> <b>ولی نتیجه محسوس را حداقل بعد از 2 تا 3 هفته قابل مشاهده خواهد بود .</b></font></p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1764613/nosesmall.jpg" alt="کرم کوچک کننده بینی بیوتی فول نوز" width="438" vspace="0" hspace="0" height="438" border="0" align=""></p><b><font size="2"><font color="#993399"><font color="#CC0000"><br></font><br></font><br><font color="#000099">&nbsp; اگر از عوارض اعمال جراحی <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>می ترسید؟</font></font></b><br></div><br><br><font size="2"><b><span style="font-size: 10pt; "><font color="#CC33CC"> اگر می خواهید با کمترین هزینه بهترین نتیجه را بگیرید ! <br></font></span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-size: 10pt; "><font color="#CC33CC"><br></font></span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-size: 10pt; "><font color="#CC33CC"><br></font></span></b></font></div><div><br><p align="right"> <b><font size="2">قیمت کرم کوچک کننده بینی اصل اسپانیا&nbsp; : <font color="#c20368">180,000</font> تومان</font></b></p><font size="2"><b><span style="font-size: 10pt; "><font color="#CC33CC"></font></span></b></font><p align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font color="#000099"><font color="#3333FF"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></b></font>روش اول : خرید پیامکی <br></font></strong></span></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br><img src="http://shoptablets.ir/img/sms.jpg" alt="" width="278" height="280"></p><p align="center"> </p><div align="center"><div><p><b><font color="#CC33CC"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">خرید پیامکی </font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کننده</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b></span> :</span></span></font><br></b></p><p align="center"><b><font size="1">جهت خرید کافیست : نام و آدرس خود را به شماره&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: small;"></span></strong></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#FF0000">50005410510&nbsp;&nbsp; </font></span></strong></span></strong></span>ارسال نمایید</font></b></p><p><b>پس از ارسال پیامک منتظر اس ام اس تایید خرید تان طی 24 ساعت باشید</b><br></p></div><br><p align="center"><font color="#006600"><b><font size="2">ترتیب : (</font></b></font><font color="#006600"><b><font size="2"><font color="#006600"><b><font size="2"> نام کالا، </font></b></font>نام و نام خانوداگی آدرس منزل کدپستی)</font></b></font></p><p align="center"><br><br></p><p align="center"><font size="1">مانند نمونه زیر به ما پیامک ارسال کنید</font></p><p align="center"><font size="1"><font color="#FF0000"><b>نمونه پیامک :</b></font></font></p><font size="1"><b><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">مهدی اکبری آدرس تهران خیابان ولی عصر کوچه 22 پلاک 3 کدپستی 497173932&nbsp; کرم کوچک کننده بینی <br></span></b></font><p align="right"><br></p><p align="right"> <b><font size="2">قیمت : <font color="#c20368">135,000</font> تومان</font></b></p><p align="right"><br><font size="1"><b>خرید پستی یعنی:</b><br><br><font color="#FF0000"><b>ارسال به سراسر ایران درب منزل سپس پرداخت</b></font></font> </p></div><p align="center"><font color="#3333FF"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> روش دوم :خرید اینترنتی </b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#008000">روش خرید:</font> برای<font color="#000099"> </font><font color="#3333FF"><font color="#000099"><b>خرید <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کننده</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>IHB،</b></font> </font>پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا <br></p><p align="center">محل کار تحویل بگیرید، سپس و<b>جه کالا&nbsp; </b>را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</p><div align="center"><br></div> <p align="center"><a title="کرم کوچک کننده بینی IHB" href="http://www.bziran.com/add2card.php?vendors=21330051&amp;id=166&amp;AdsID=50602&amp;ads_type=&amp;percent=" target="_blank"> </a></p><div align="center"><br><a href="http://buyiranian.shoperzfa.com/Card.html?pid=131198&amp;uid=" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/449/1344672/postal.gif" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></a></div><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p></div> text/html 2017-04-21T20:10:01+01:00 www.ihbcream.ir با مدیریت اکبری جراحی زیبایی بینی گوشتی و نتیجه آن http://www.ihbcream.ir/post/9 <div align="center"><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><p><img alt="جراحی بینی گوشتی " src="http://www.chidani.ir/wp-content/uploads/2015/10/Smaller-_Nose_Without_-Surgery.jpg" height="202" width="406"></p></span></div><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"> <p><span style="color:#0000FF;"><strong>جراحی زیبایی بینی از بینی گوشتی چیست و چگونه آن انجام می شود؟ایا بینی گوشتی به قبل از عمل جراحی کوچک کردن برمی گردد؟در این مقاله تخصصی به شما پاسخ خواهیم داد.</strong></span></p> <p>&nbsp; اول ما باید <strong><a href="http://smallnose.rasekhoonblog.com/">بینی گوشتی</a> </strong>را تعریف کنیم. بینی با پوست ضخیم و مقدار زیادی از غدد سباسه و سوراخ باز در پوست بینی گوشتی به نام. در این نوع از بینی معمولا غضروف است بخشی ضعیف و عمده بینی شامل پوست و چربی زیر آن و غدد سباسه. در این نوع بینی معمولا نوک بینی پایین و alae (بال بینی) باز و ضخامت دارند. از آنجا که از هورمون جنسی مردانه و پوست چرب در مردان، این نوع از بینی به طور معمول در مردان دیده می شود.&nbsp;</p> <p>در گذشته، برای اصلاح و کوچک کردن این نوع از بینی و برای جراحی زیبایی بینی آنها بیش از حد قطعات غضروف برداشته می شود. نتیجه این عملیات فرورفتگی، زخم و اسکار پوست با توجه به فضای خالی در زیر آن است. معمولا به بیماران فکر می کنم که حذف پوست مفید است اما به نظر میرسد حذف پوست می تواند زخم شدید می شود، پس از آن توصیه نمی شود.</p> <p>در تجربیات دکتر کاظمی، تقویت غضروف و با استفاده از غضروف تیغه میانی یا سپتوم برای تقویت نوک بینی و بافت به طور کلی غضروف است بهترین اثر. قدم زنی با تبختر Cullomella یک قطعه از غضروف سپتوم که جراح آن را می سازد در قالب تند و تیز است و آن را در زیر نوک بینی قرار داده و به این وسیله آن در تلاش است به منظور بالا بردن نوک بینی و تقویت آن است.&nbsp;</p> <p>. بهترین روش برای جراحی زیبایی بینی از بیماران با پوست ضخیم عمل جراحی باز است. در جراحی نزدیک به دلیل نوک بینی است که به خوبی دیده می شود نیست و دسترسی به نوک بینی محدود است،</p> <p>در نتیجه جراحی زیبایی بینی گوشتی بینی است خیلی خوب نیست. بیماران با پوست ضخیم باید انتظار معقول نسبت به عمل جراحی داشته باشد، و آنها باید بدانند که بینی خود را هرگز خواهد شد مثل بینی از بیمارانی که از پوست مناسب است.&nbsp;</p> <p>آیا بعد از عمل جراحی بینی گوشتی ،بینی بعد از مدتی مثل قبل خواهد شد؟</p> <p>یک سوال است که غالبا از دکتر کاظمی خواسته می کند که در جراحی زیبایی بینی از بینی گوشتی بینی بازگشت به حالت قبل از عمل یا نه؟ من باید پاسخ که در صورت گرفتن نتیجه کامل، پس از شش ماه هیچ تغییر عمده ای در بینی اتفاق می افتد و آن را به همان شکل باقی می ماند.&nbsp;</p> <p>به عنوان مثال در مورد این می توان گفت که آن را مانند یک توپ فوتبال است، هنگامی که توپ فوتبال ، به دلیل ضخامت چرم در اطراف آن، کاهش چین و چروک کامل و مدت زمان طولانی طول می کشد. همین اتفاق می افتد در بینی های گوشتی به دلیل پوست ضخیم است، کاهش اندازه بینی مدت زمان طولانی طول می کشد، بنابراین بیماران باید حداقل یک سال صبر برای به دست آوردن نتیجه نهایی است، اما معمولا پس از شش ماه به نتیجه پایدار است و به حالت سابق قبلی بر نمی گرداند.</p>&nbsp;&nbsp;</span> text/html 2017-02-10T07:07:48+01:00 www.ihbcream.ir با مدیریت اکبری کوچک کردن بینی با ورزش یوگا http://www.ihbcream.ir/post/6 <div align="center"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#FF0000"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/651/1950019/smallnosefor.jpg" alt="کوچک کردن بینی با ورزش" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font><br><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#FF0000">مقدمه:</font></b></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بینی در طول زندگی رشد می کند و سر بینی با افزایش سن پایین افتاده و پهن تر&nbsp; می شود.با حجم زیاد تبلیغات در مجلات و سایت ها در مورد روش های جایگزین عمل جراحی و نشان دادن عکس های رویایی از نتایج این روش ها همه ما وسوسه می شویم که در مورد این روش ها بیشتر بدانیم و شاید بتوانیم تغییر مورد نظر مان را بدون تحمل عمل جراحی ، و با حداقل هزینه و عوارض بدست بیاوریم.</font></font><br><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ورزش همیشه باعث باز سازی عضلات اسیب دیده میشود و این از نظر علمی کاملا ثابت شده است ، چه ورزش برای اندام هایی مثله بازو گردن&nbsp; پا کمر شکم باشد و چه ورزشهایی که مربوط به عضلات صورت است به طور کل ورزش اگر منظم و مداوم باشد باعث جوانتر شدن و خوش فرم شدن عضله می شود . عضلات صورت به دلیل اینکه تحت تاثیر جاذبه زمین هستند و جاذبه زمین عضلات را به سمت پایین می کشد.</font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; به همین دلیل&nbsp; به مرور باعث شل شدن عضلات افتادگی بینی و بد فرم شدن بینی می شود از طرفی روش های تغذیه نحوه خوابیدن و بالار فتن&nbsp; سن که باعث سستی عضلات می شود و حتی سرما خوردگی و دست کاری بیش از حد بینی باعث بد فرمی بینی می شود.</font></font></font><br><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/651/1950019/yoganose.jpg" alt="کوچک کردن بینی با یوگا" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font><br><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><b>یوگای بینی:</b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; یوگای بینی یا ورزشی بینی عضلات بینی را تقویت می کند و باعث خوش فرم شدن و جمع شدن و بالا کشیدن بینی میشود و عضلات را به جای اول بر میگرداند.</font><font face="Mihan-Yekan" size="4">یوگای بینی برای کسانی مناسب است که دوست دارند بینی خوش فرمی داشته باشند</font><font face="Mihan-Yekan" size="4">و کسانی که دوست دارند زیبایی خود را با گذر زمان و بالا رفتن سن حفظ کنند</font><font face="Mihan-Yekan" size="4">.</font></font><br><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><b>کوچک کردن بینی با ورزش:</b></font></font></font><br><br><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/651/1950019/nosesmaa.jpg" alt="کوچک کردن بینی به راحتی " align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">در وضعیت نشسته یا خوابیده&nbsp; مانند تصویر بالا سر انگشت اشاره را روی سر بینی گذاشته و آن را&nbsp; به طرف بالا فشارد هید و محکم نگه دارید. با پایین کشیدن لب بالایی بر روی دندانهای بالا سربینی خود را به&nbsp; طرف پایین بکشید و قبل از اینکه لب را آزاد کنید، یک ثانیه تأمل کنید.</font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;این عمل را 35 مرتبه تکرار کنید. شما متوجه می شوید که سر بینی شما بر روی انگشتانتان فشار می آورد. به خاطر داشته&nbsp; باشید که به نفس کشیدن به صورت هماهنگ در حین ورزش ادامه دهید. </font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">انجام صحیح این ماساژ سبب ایجاد جریان خون و رسیدن اکسیژن در بینی و لب بالایی شما می شود. این ورزش ماساژ را یک بار&nbsp; در روز و اگر بینی دراز یا پهن دارید دوبار در روز انجام دهید.</font></font><br><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><b><font color="#000099">استفاده از محلول برای کوچکی کردن بینی در منزل:</font></b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><b>توجه بازدید کننده گرامی&nbsp; این مطلب تنها برای اطلاعات عمومی شما گذاشته شده است و سایت ما هیچگونه مسولیتی در مورد استفاده از این روش قبول نمی کند و سلب مسولیت می کنیم</b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اگر شما هم جزو آندسته ازافراد هستید که از ظاهر بینی خود راضی نیستید و به نظرتان بزرگ است، به جای رفتن زیرتیغ جراحی با این محلول خانگی بینی خود را به سرعت کوچک کنید. بسیاری از افراد در اثر جراحی بینی توسط افراد غیر متخصص با انواع مشکلات مواجه می شوند و برای تمام عمرزیبایی ظاهری بینی آنها از دست می رود و یا دچار تنگی نفس می شوند. گفتنی است ، اما با استفاده از یک محلول خانگی می توان به راحتی چربی های اضافی روی بینی رااز بین برد و به ظاهری زیبا و بینی قلمی دست یافت.&nbsp; </font></font><br><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">برای درست کردن محلول به یک قاشق چایخوری خمیر دندان، یک قاشق چایخوری زنجبیل تازه و یک قاشق غذاخوری سرکه سیب نیاز دارید.&nbsp;&nbsp; تمام مواد را با هم مخلوط مخلوط کنید و آنگاه به مدت 30 دقیقه بر روی بینی خود قرار دهید، قبل از استفاده از محلول، بینی را با آب و صابون شسته و خشک کنید.</font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;&nbsp; پس از نیم ساعت ترکیب را توسط آب گرم از روی بینی خود پاک کنید و نیز می توانید از کرم مرطوب کننده برای جلوگیری از خشکی پوست خود استفاده کنید.&nbsp;&nbsp; </font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">در صورت استفاده روزانه از این محلول می توانید در عرض کمتر از ده روز تفاوت را در شکل ظاهری بینی خود احساس کنید، اگر در حین استفاده از آن احساس سوزش یا قرمزی در بینی خود کردید، در دفعات بعدی میزان زنجبیل را در ترکیب کاهش دهید.&nbsp; </font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;افرادی که از این ترکیب استفاده کرده اند در یک بازه زمانی کوتاه دارای یک بینی خوش فرم و کشیده شده اند بدون اینکه متحمل درد و هزینه بالای جراحی زیبایی بینی شوند.</font></font><br><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><b>ورزش بعد از عمل بینی :</b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">انجام ورزشهایی مثل پیاده وری بعد از سک هفته&nbsp; عمل جراحی بینی لازم است.از هفته دوم می توانید ورزش های سبک را انجام دهید.ورزشهای سنگین را سه ماه به تعویق بیندازید.</font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تا اینجا مشکلی نیست که هر یک از ما بهای کمبود دانش و اطلاعات مان را با صرف هزینه ای بپردازیم ولی مشکل اصلی زمانی بوجود می آید و دغدغه متولیان واقعی خدمات زیبایی اعم از جراحان پلاستیک و متخصصین پوست می شود که آسیب جسمی جبران ناپذیر و به تبع آن پریشان حالی و درماندگی در اثر تجویز نابجای این محصولات و یا عدم انجام اصولی و علمی محصولاتی که کاربردشان به برخی شرایط خاص محدود شده است در هر یک از ما ایجاد شود.</font></font><br><br></div><div align="center"><br><font class="text4"> </font><br></div> text/html 2017-02-05T19:37:23+01:00 www.ihbcream.ir با مدیریت اکبری کوچک کردن بینی و تاثیر ان در زندگی http://www.ihbcream.ir/post/5 <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>با خواندن مقاله زیر دیدتون نسبت به زندگی قبلی تان عوض می شود.پس مثبت اندیش باشید.<br>بسیاری از مردم تصور می‌کنند بینی اگر قرار است زیبا باشد باید حتما کوچک باشد. این طرز فکر کاملا اشتباه است و در گذشته در مورد این مسئله صحبت کرده‌ایم که <span style="color:#000">زیبایی</span> در هارمونی و هماهنگی اجزای صورت است نه بزرگی یا کوچکی آن‌ها. بینی هم در همین راستا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. <br><br>&nbsp;بینی بزرگ موجب محافظت در برابر بیماری‌های مختلف از جمله سرماخوردگی می‌شود. به اعتقاد اغلب افراد، بینی کوچک یکی از مهم ترین شاخصه‌های زیبایی چهره به شمار می‌رود.<br></font><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img itemprop="image" title="لذت بردن از زندگی با عینک خوش بینی" class="alignnone size-full wp-image-3218" src="http://www.parvaresheafkar.com/wp-content/uploads/2016/10/through-rose-tinted-glasses.jpeg" alt="خوشبین بودن به زندگی,عینک خوش بینی,قدرت تفکر مثبت" height="328" width="500"></font><br></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>همه‌ی ما می‌دانیم که رسانه‌ها و جهان مد و فشن، برای عرضه‌ی انواع بدن با مشکل مواجهند. خب؛ همین را می‌توانیم برای بینی‌ها هم بگوییم. به نظر می‌رسد. جامعه‌ی ما بینی‌های باریک، کوچک و سربالا را به عنوان بینی‌های جذاب قبول دارد. بسیاری از مدل‌ها و بازیگران، بینی‌هایی دارند که در همین گروه جای می‌گیرد، و اگر نه آنها بینی‌هایشان را باریک تر، کوچک‌تر و صاف‌تر می‌کنند.<br></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="wingdings" size="3">.</font>باید بین اجزای مختلف صورت هماهنگی وجود داشته باشد؛ همین هماهنگی و هارمونی است که باعث می‌شود چهره زیبا باشد. اگر به چهره‌هایی که در تمام دنیا به‌عنوان چهره‌های زیبا شناخته می‌شوند دقت کنید متوجه می‌شوید اجزای چهره آن‌ها باهم بیشترین تناسب را دارد و این دیگر ربطی به بزرگی یا کوچکی بینی یا سایر اجزا ندارد؛ در واقع اگر یک بینی خیلی بزرگ یا کوچک باشد ممکن است تناسب را به هم بریزد.<br></font><br><div align="center"><img itemprop="image" title="لذت بردن از زندگی با عینک خوش بینی" class="alignnone size-full wp-image-3215" src="http://www.parvaresheafkar.com/wp-content/uploads/2016/10/Enjoy-life-optimistic-5.jpg" alt="خوشبین بودن به زندگی,عینک خوش بینی,قدرت تفکر مثبت" height="286" width="500"><br></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="AR-SA"><br>مطالعات محققان آمریکایی نشان می­دهد که بینی بزرگ موجب محافظت</span><span lang="AR-SA">&nbsp;در برابر بیماری های مختلف از جمله </span><span lang="AR-SA">سرماخوردگی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="AR-SA"> می­شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در این بررسی مشخص شد که هر چه بینی و لب ها بزرگ­تر باشند، ذرات معلق، گرد و غبار و باکتری های کمتری وارد بدن می ­شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR">.<br></span></span></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span lang="AR-SA">هر کس حق دارد تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کند تا باعث شود احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد</span></span></span></font></font> text/html 2017-02-05T19:36:42+01:00 www.ihbcream.ir با مدیریت اکبری آشنایی با انواع بینی و اینکه هر بینی چه شخصیتی داره http://www.ihbcream.ir/post/4 <font class="text4"> <font face="Mihan-Yekan" size="4">به اعتقاد اغلب افراد، بینی کوچک یکی از مهم ترین شاخص های زیبایی چهره به شمار می رود. به همین دلیل است که جراحی زیبایی بینی در میان جوانان بسیار پرطرفدار است.<br></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">شاید برایتان جالب باشد بدانید یكی از متخصصان جراحی بینی كه چند سال پیش برای شركت در سمپوزیوم جراحی پلاستیك و ترمیمی بینی به ایران سفر كرده بود اعتراف كرد كه عمل بینی مردم خاورمیانه از جمله ایرانی­ها به دلیل ضعف غضروف های بینی مشكل­تر از سایر نقاط دنیا است.<br></font></font><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img src="http://www.faranaz.com/wp-content/uploads/2014/05/name-and-the-properties-of-the-projected-bshnasydks.jpg" alt="اسم و مشخصات انواع بینی را بشناسید (عکس)" class="thumbs" title="اسم و مشخصات انواع بینی را بشناسید (عکس)" height="367" width="236"></font></font><br></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="font-size: 10pt;"></span> گرفتاری بزرگی است؛ اینکه نتوانی به تعداد بسیار زیادی از مردم بگویی که تصورشان درباره چیز خاصی اشتباه است. اینکه برخلاف آنچه تصور می‌کنند مشکل چیز دیگری است. این حکایت کشدار و طولانی کوچک کردن بینی در ایران است. <br><br>یكی از گروه‌هایی كه باید بینی‌شان بزرگ‌تر شود آن‌هایی هستند كه به‌خاطر نژاد خاصی كه دارند بینی‌های‌شان كوچك است مثل مردم آسیای شرقی یا مثلا افغانی‌ها. این‌ها&nbsp;&nbsp; وقتی بینی‌شان بزرگ‌تر می‌شود چهره زیباتری پیدا می‌كنند.<br><br><b><font color="#660000">بینی ­ها براساس خصوصیات نژادی در ۵ گروه ویژه قرار می­ گیرند:</font></b><br>&nbsp;۱- نژاد آفریقایی با بینی پهن و پوست ضخیم و فرو رفته. <br>&nbsp;۲- نژاد آسیایی معروف به بینی كره ای. <br>در این نژاد استخوان بینی كوتاه، سر بینی بالا و از نیمرخ یك قوس نسبی روی بینی مشاهده می­شود. <br>&nbsp;۳- نژاد مدیترانه ای شامل بینی­های ایرانی كه اغلب عقابی و قوزدار است.<br>&nbsp; ۴- نژاد قفقازی كه اندازه بینی متوسط و پوست آن نازك است و نوك بینی كمی سربالاست. <br>۵- نژاد رومی با بینی پهن اما برخلاف نژاد آفریقایی بینی قوزدار است و پوستی متوسط دارد.<br></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">در تحقیقی جدید شكل و شمایل بینی ها در جهان شناسایی شده و در این بین به 14 نوع مختلف تقسیم شده است.<br></font><font face="Mihan-Yekan" size="4">پوست نازک نوک بینی برای جراح این مزیت را به همراه دارد که می تواند هنر شکل دهی (مجسمه سازی) خود را نمایش دهد که نیاز به جزئیات و طراحی فراوان دارد. هر چند که مشکلاتی نیز به همراه دارد، بدین معنی که کوچکترین نقص در کار از پشت پوست نازک قابل مشاهده است. هرگونه تغیر در پوشش، جذب و با تغییر محل غضروف از میان پوست نازک قابل مشاهده است.<font size="3"><br></font></font><span style="color: #008000;"><font size="3"><strong>بینی زینی شکل( Saddle nose )</strong></font> </span><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">اصطلاح&nbsp; بینی زینی شکل بیانگر وضعیتی است که در آن سپترم غضروفی یا استخوانی و یا هر دو نسبت به خط نیم رخ طبیعی ( پروفایل) پایین تر و نزدیک تر به صورت قرار میگیرد. </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>بینی زینی شکل یکی از شایعترین انواع دفورمیتی بینی بوده و در نتیجه تخریب ساختار غضروفی و یا استخوانی بینی ایجاد میشود.</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#33CC00" size="3"><br><font color="#009900"><b>بینی "نوبی":</b></font></font></p><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">طول بینی‌های نوبی عمدتاً متمایز و برجسته است. قسمت استخوانی آن تقریباً صاف و بخش غضروفی به سمت پایین متمایل شده است.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">گفته می‌شود، کسانی که دارای این بینی هستند، اشخاصی کنجکاو، خوشبین و سازگار محسوب می‌شوند. این افراد بسیار دوست‌داشتنی بوده و همواره تلاش می‌کنند پاسخ هر مسئله‌ای را بیابند.</font></div><p style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="color: #008000;"><strong>بینی پیچ خورده&nbsp; مدل 1 (twisted nose)</strong></span>&nbsp;</font> <br><font face="Mihan-Yekan" size="4">تصحیح بینی با انحراف شدید در خارج یکی از مشکلات اساسی در جراحی بینی است. <br>بررسی ضایعات تشریحی مرتبط با انحراف بینی و صورت و قرینگی صورت قبل از هر اقدام جراحی ضروری است . </font></p><p style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">افراد دارای این بینی اغلب دست و دل‌باز و آماده کمک به سایرین هستند. آن‌ها افراد احساساتی بوده و به راحتی آزرده‌خاطر می‌شوند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بینی پیچ خورده به عنوان یک مجموعه غضروفی ، استخوانی که همه قسمت ها درگیر انحراف موجود هستند مورد توجه میباشند .</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>تمامی بینی های پیچ خورده که دارای نواقص خارجی هستند بر بستر تیغه میانی قرار دارند که قبل از هر اقدامی باید این بستر اصلاح شوند .</font></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><font size="3"><strong>بینی پیچ خورده مدل 2 ( crooked nose)</strong></font> </span><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">بینی در مرکز صورت مانند نگین در حلقه انگشتر است . هر چه این نگین متناسب تر باشد این انگشتر زیباتر به نظر میرسد . </font></p><p style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">افرادی که از این نوع بینی برخوردارند، شنوندگان بی‌نظیری بوده و دوستی با آنان بسیار لذت‌بخش است. آنان تاکید خاصی بر واقع‌بینی دارند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">چشم ناظر کیفی بسیار دقیقی است که زیبایی را در تقارن و حفظ نسبت ها می بیند . هر چه دو نیمه صورت متقارن تر باشد از دیدگاه بیننده صورت زیباتر است . بینی پیچ خورده یعنی بینی که حول محور طولی خود پیچ خورده است. و در نتیجه قسمت میانی نسبت به نوک و ریشه بینی به سمت دیگری خمیده شده است .</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>گاهی این پیچ خوردگی به حالت محوری است . یعنی علارغم اینکه قسمت ریشه ، بخش میانی و نوک بینی روی یک محور قرار دارند اما این محور ، نسبت به محور شاقولی دارای زاویه است .</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#009900" size="3"><br><b>بینی گرد:</b></font></p><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">این بینی‌ها کوتاه و زیبا هستند. نمی‌توان آن را بینی برجسته‌ای به حساب آورد. این افراد معمولاً تصمیمات بدون برنامه‌ریزی می‌گیرند. این ویژگی آنان در بیشتر مواقع باعث دلخوری نزدیکانشان می‌شود. صاحبان این بینی افرادی پراراده محسوب شده و اغلب به آن‌چه می‌خواهند، می‌رسند.</font></div><p style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="color: #008000;"><strong>بینی گوشتی:</strong></span></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">مشکل ترین نوع بینی برای عمل رینوپلاستی بینی های گوشتی است . مشخصه اصلی این نوع ضخامت و چرب بودن بیش از حد پوست میباشدو اصطلاحا پوست بینی قالب – استخوان غضروف بینی مغلوب است .</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">وقتی پوست بینی ضخیم است از فرم استخوانی غضروفی تبعیت نمی کند . در حین جراحی در بینی با پوست ضخیم بهتر است تا حد ممکن از گرافت های غضروفی استفاده شود تا اسکلت محکم تری در زیر پوست داشته باشیم .</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#009900" size="3"><b>بینی با لبه های راست:</b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">بینی با لبه های راست یا بینی نقاشی شده، بینی متعلق به پرنسس کمبریج یعنی ملکه بعدی انگلیس – کیت- است که مورد علاقه هنرمندان و زیبا دوستان بوده و در نوع خود جذاب و بی نظیر محسوب می شود. پروفسور آبراهام تامیر با مطالعه و تصویر برداری از ۱۳۰۰ نفر با بینی های مختلف توانسته اولین تحقیق رسمی و اکادمیک را در مورد انواع بینی ها در جهان انجام دهد.</font></p></font> text/html 2017-02-05T19:36:23+01:00 www.ihbcream.ir با مدیریت اکبری کوچک کردن بینی ایا امکان دارد؟ http://www.ihbcream.ir/post/3 <font class="text4"><p><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>خواندن این مقاله را به همه توصیه می کنیم:</b><br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">از قدیم الایام شنیده ایم هر که خربزه می خورد باید پای لرزش هم بنشیند . حالا هر کسی که بینی اش را برای زیبایی به تیغ جراحان می سپارد باید عوارض بسیار زیاد و جدی و حتی گاهی جبران ناپذیرش را به جان بخرد.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">کرم کوچک کننده بینی بیوتی فول نوز فقط جهت بینی های گوشتی قابل استفاده&nbsp;&nbsp; است که قالب بینی ها به این گونه اند&nbsp; و جهت کوچک کردن بینی های استخوانی قابل استفاده نمی باشد .&nbsp; دوره درمان کرم بیوتی نوز بستگی به اندازه بینی دارد&nbsp; ولی نتیجه محسوس را حداقل بعد از 2 تا 3 هفته قابل مشاهده خواهد بود .</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">دکتر محسن نراقی رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی می گوید عوارض زیبایی جراحی پلاستیک بینی بسیار متنوع است.&nbsp; <br></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; بینی زینی شکل&nbsp; وی بینی زینی شکل را از نخستین عوارض دانست و گفت: این عارضه در اثر برداشتن بیش از اندازة قوز استخوانی- یا غضروفی ( در نیمة پایینی بینی)- ایجاد می‌شود. برداشتن بیش از اندازه قوز استخوانی، معمولاً به دلیل تخمین نادرست جراح در مقدار لازم برداشتن قوز حاصل می‌شود.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;کرم کوچک کننده بینی&nbsp; جهت کوچک کردن بینی و خوش فرم کردن بینی بهترین چیزی&nbsp; است که تا کنون بعد از عمل جراحی به بوجود آمده است.<br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;دوستان عزیز استفاده حداکثر 2 دوره از کرم کوچک کننده بینی شما را به نتیجه مطلوب خواهد رساند&nbsp;&nbsp; .<br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">این روزها خیلی از افراد که بینی گوشتی دارند از کالایی به نام کرم کوچک کننده بینی استفاده می کنند. این کالا با خاصیتی که دارد باعث آب شدن چربی های زیر پوستی بینی می شود و اکثر خریداران از این کالا رضایت دارند.<br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">در روز‌های نخست پس از جراحی، تورم موجود در بافت‌ها، شاید مانع از آن باشد که این عارضه به­وضوح نمایان شود.&nbsp; دکتر نراقی تصریح کرد: جهت پیشگیری از این عارضه توصیه می­شود از جراح خود درخواست نکنند بینی­شان را کوچک کند. ایجاد قوس مقعر در پشت بینی، شاید نه تنها منجر به عوارض ظاهری ایجاد بینی زینی شکل و حالت مصنوعی آن شود، بلکه به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان ظاهر و کارکرد بینی فضای تنفسی داخل بینی را نیز کم و مشکلات تنفسی ایجاد می کند. <br></font></p><p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">بینی عضوی از صورت است که اهمیت ویژه ای در زیبایی ظاهری فرد دارد و متاسفانه حساست این مورد برای دختران و پسران ایرانی دوچندان است. به جرات میتوان گفت آمار جراحی بینی در ایران رقمی خیره کننده است و حتی خانواده هایی که توان مالی مساعدی ندارند ، به اصرار فرزندان خود اقدام به تامین هزینه های سنگین جراحی زیبایی بینی میکنند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> وی ادامه داد: از جمله اقدامات پیشگیرانه جراحان بینی، این است که برای کم کردن بافت استخوانی پشت بینی، دقیق و حساب شده عمل کنند و قوز کاذب را از قوز حقیقی تمایز دهند. دقت در محاسبه، به تجربه و ارزیابی دقیق پیش و حین عمل بستگی دارد. <br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">در بسیاری از بینی‌ها، افتادگی نوک بینی موجب کوتاه به­نظر رسیدن جلوآمدگی انتهای بینی می‌شود.این امر می تواند قوز پشت بینی را بیش از حد واقعی، برآمده نشان دهد و این قوز کاذب در پشت بینی، جراح را به اشتباه بیندازد.</font></p></font> text/html 2017-02-05T19:35:56+01:00 www.ihbcream.ir با مدیریت اکبری کوچک کردن بینی با ارایش و بدون عمل جراحی http://www.ihbcream.ir/post/2 <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>در این مقاله شما را با روش های رایگان و فوت و فن کوچک کردن بینی با استفاده از ارایش و دیگر راه ها آشنا می سازیم با ما همراه باشید.<br><br>&nbsp;ما باید نسبت به بینی و سلامت ان حساس باشیم چرا که اهمیت تنفس از طریق بینی و تأثیر شگرف ظاهر بینی بر روی چهرۀ فرد بیانگر این است که جراح بینی باید علاوه بر برخورداری از دانش لازمه از تجربۀ کافی نیز برخوردار باشد.<br><br>&nbsp;بینی فقط مجرایی برای عبور هوای استنشاقی نیست بلکه بینی ضمن عبور هوای استنشاقی آن را کاملاً تمیز، گرم و مرطوب می نماید و بدیهی است انسداد بینی فرد را از این امتیازات محروم می سازد.&nbsp; <br></font><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7463604408/90.jpg" height="330" width="298"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; صورت در معرض دید ترین قسمت بدن ماست و بینی در مرکز آن واقع شده و برجسته است لذا اشکالات ساختمانی بینی برای تمام افراد بوضوح قابل رویت است.&nbsp; از طرف دیگر تنفس از طریق بینی برای سلامتی ما حائز اهمیت فوق العاده ای است،<br>&nbsp;بینی فقط مجرایی برای عبور هوای استنشاقی نیست بلکه بینی ضمن عبور هوای استنشاقی آن را کاملاً تمیز، گرم و مرطوب می نماید و بدیهی است انسداد بینی فرد را از این امتیازات محروم می سازد.<br><b>بینی گوشتی و بینی غضروفی چیست؟&nbsp;</b>&nbsp; اگر پوست بینی ضخیم و غضروف های زیر آن نازک و ظریف باشد، بینی را گوشتی می نامند. برعکس، اگر پوست بینی نازک و غضروف های زیر آن محکم باشد، بینی غضروفی خواهد بود.<br><br></font><p><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #ff6600;"><strong>قدم اول :</strong></span> صورت خود را با شوینده مورد نظرتان کاملا پاک کنید و بعد صورت را با آب ولرم بشویید و با حوله ای نرم آن را کاملا خشک کنید . ...</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #ff6600;"><strong>قدم دوم :</strong></span> پنبه را با کمی مرطوب کننده آغشته کنید . بعد اضافی های آن را از پنبه بگیرید تا زیاد مرطوب نشود ، بعد با پنبه تمام صورت خود را با آن پاک کنید به غیر از ناحیه دور چشم ها و لب ها .</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; موهای‌تان را خیلی توی صورت نریزید تا بینی‌تان را پنهان کنید زیرا هرقدر صورت کوچک‌تر نشان داده شود بزرگی بینی بیشتر به چشم می‌آید. به موهای‌تان حجم بدهید و با استفاده از کلیپس آن را پشت سر جمع کنید.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #ff6600;"><strong>قدم سوم :</strong></span> پد آرایشی خود را با کمی آب مرطوب کنید و آب اضافی آن را قبل از مالیدن به صورت از پنبه بگیرید . بعد مقداری کرم پودر مورد نظرتان را روی پد بریزید . دقت کنید که مقداری کرم پودر نباید زیاد باشد به اندازه یک سکه 5 تومانی باشد کافی است . بعد پد را از وسط از روی کرم پودر تا کنید تا کرم کاملا روی سطح پد پخش شود .</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font color="#993300"><b><font size="4">&nbsp;اگر بینی شما بلند به نظر میاد:</font></b></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan"> اینبار این دو خط بینی رو دورتر از حد خودش میکشیم تا بینی پهن به نظر بیاد و زیر بینی رو تیره میکنیم تا از بلندیش کم کنیم&nbsp; اگر نوک بینیتون رو به پایینه: نوک بینی رو باید تیره کنیم تا خطای دید ایجاد کنیم <br></font></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4"> <font color="#CC0000"><b>نکات:</b></font></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; ۱-در گریم روشنترین رنگ را برای قسمت هایی بکار میبریم که بخواهیم در صورتمون نمایان بشن و رنگهای تیره رو برای پنهان کردن قسمتهایی که نمیخوایم , استفاده میکنیم,پس ما در گریم با روشنترین و تیره ترین رنگ کارداریم <br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4"> ۲-در گریم ۹ بعد داریم,مث استخوان گونه ها,مث دو خط بینی و..و ما فقط حق داریم بعدها رو تیره کنیم نه سطوح صورت رو!</font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; ۳-برای گریم هر بینی حتما باید دو خط بینی طبق فرم کشیده بشه</font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; ۴-در آخر یادتون باشه که حتما بعد از گریم بینی باید خطوط رو با یه پد به طور آروم فید کنید تا یکدست بشه(نه اینکه خطوط گریم رو از بین ببرید)&nbsp; <br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">۵-بهتره بین دو خط بینی رو برای هر فرم بینی روشن کنید ولی برای بینی های قوز دار حتما باید روشن کنید</font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"> ۶-در گریم ,اصطلاحات گریم دو بعدی و سه بعدی دروغ محضه و ما فقط یک بعد رو در نظر میگیریم و اون هم چهره از روبه رو هست و فقط میتونه نور و پروژکتور به ما کمک کنه که شخص از نیم رخ اگر بینی قوز داری داره قوزش معلوم نشه و تیرگی ما خطای دید ایجاد کند.</font></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#CC0000"><b>اگر نوک بینیتون باریکه و میخواید گرد نشون داده بشه! </b></font><br></font></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"> این دسته ازکسانی که بینیشون به این فرم هست و میخوان از اون حالت زیادی نوک باریکش دربیاد,باید علاوه بر کشیدن دو خط بینی مث همیشه ولی اینبار این دو خط کمی دورتر از حد معمول کشیده شود و ایجاد روشنی در وسط این دو خط,با استفاده از قلم موی تیره زیر بینی رو(درواقع همون نوک بینی رو) یه هلال گرد بکشن وداخل اون هلال رو با قلم موی روشن ,روشن کنن, حالا اون هلاله رو به طرف پایین با همون قلم موی تیره که کشیدن ,فید کنن تا خطها محو بشن ..</font></font><br><font size="4"><span style="font-size: small;"></span></font><font size="4"><span style="font-size: small;"></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #ff6600;"><strong>قدم چهارم :</strong></span> برای شروع کرم پودر زدن بهتر است از پیشانی شروع کنید و این کار را ادامه دهید تا کار کرم زدن به خط زیری چانه برسد . تمام سطح صورت را به جزء ابروها با کرم پودر بپوشانید . و مطمئن شوید که کرم پودر کاملا روی سطح پوست صورتتان خوابیده است ، بعد از آن کار یکسان سازی سطح پوست به پایان می رسد .</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; ابروهای‌تان را بیش از حد نازک یا پهن نکنید. ابروهای خوش فرم هماهنگی بین اجزای صورت از جمله بینی را بیشتر می‌کنند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #ff6600;"><strong>قدم پنجم :</strong></span> برس قلموی پنکک را روی دستتان به حالت چرخشی حرکت دهید و بعد آن را با کمی پنکک که یک درجه از کرم پودرتان تیره تر است آغشته کنید . و با یک ضربه آرام اضافه پنکک را از روی برس قلمو پاک کنید . و بعد به آرامی روی نوک بینی تان با قلمو به صورت ضربه ای پنکک بزنید ، همچنین ناحیه زیر بینی ، چون با این کار بینی حالت کوتاه تری به خود می گیرد ، بعد برس قلمو را همینطور به آرامی اطراف سوراخ بینی و دو طرف قسمت پایینی بینی که نزدیک نوک دماغ است به صورت ضربه ای پنکک بزنید . و با این تکنیک بینی تان را از قبل باریک تر کنید و به فرم دلخواهتان دست پیدا کنید .</font></p><font size="4"><span style="font-size: small;"></span></font> <br></font>